Оптимизирана по отношение на съотношението максимална структурна стабилност и използване на минимално количество алуминий

Усилване на профилите в пунктовете, понасящи напрежения

С елегантна права и заоблена линия: 60 мм ширина на системата за правата линия и 67,5 мм за заоблената

Отваряемост – отваряне на вертикална ос, двуплоскостно отваряне, възможност за отваряне навън и навътре, отваряне на долна и горна хоризонтална ос, отваряне тип “хармоника”, паралелно плъзгане

Надежден механизъм за отваряне на средна ос – възможност за изпълнение на големи позиции

Нови профили с канал за PVC обков. PVC обковът позволява многоточково заключване, реглаж на пантите и бързина на монтажа.