Оптимизирана по отношение на съотношението максимална структурна стабилност и използване на минимално количество алуминий

Усилване на профилите в пунктовете, понасящи напрежения