Две линии – с права и със заоблена визия

Оптимизирана по отношение на съотношението максимална структурна стабилност и използване на минимално количество алуминий

Системата позволява изпълнение на фиксирани и отваряеми позиции

Отваряемост: отваряне навън и навътре; отваряне на вертикална ос и двуплоскостно отваряне; на долна и горна вертикална ос

Подходяща за изпълнение на витрини и вътрешни врати

Max. размери на витрина 1,5 х 2,5 м

Съвместимост със системите за плъзгане Е 1600 и Е 19

Механизъм за двуплоскостно отваряне с тегло на крилото до 130 кг