Отваряемост – единична, двойна и тройна релса и комбинации между тях

Крила със стъклопакет, с противонасекомни мрежи и защитни мрежи, с ламели за плъзгащи се капаци.