С кредит Енергийна ефективност имате възможност да вземете своята нова дограма с до -20% по-ниска цена. Това ще стане, ако кандидатствате за финансиране по Програмата за кредитиране на Енергийна ефективност в дома. Вече хиляди български семейства се възползваха от тази възможност и закупиха своите енергоспестяващи технологии с -20% по-ниска от реалната им цена.

Много от моделите профили, които предлагаме имат висока енергийна ефективност и ниско топлопреминаване, което ги прави идеални за кандидатстване за кредитиране по Програмата. Тя има за цел да направи популярна сред българското население идеята за енергоспестяващите технологии и съоръжения, които съкращават разходите за отопление и едновременно с това са от полза за природата и намаляват вредните емисии в атмосферата.

За кредитиране можете да кандидатствате в банкa ОББ, одобрена от управляващия орган на Програмата за кредитиране на Енергийна ефективност.

Решите ли да финансирате покупката на Вашата дограма чрез кандидатствате за кредит за Енергийна ефективност трябва да извършите няколко стъпки, преди да Ви бъдат изплатени 20-те процента от нейната стойност.

  1. Заповядайте в наш офис, където с помощта на нашите консултанти ще можете да направите енергийно – ефективна конфигурация от профил, обков и стъклопакет.
  2. Наш служител ще напише оферта, която включва подробно описание на избраната дограма, нейните характеристики, енергоспестяване, топлоотдаване, цена и всичко, което е необходимо на разглеждащата комисия.
  3. С изготвената от нас оферта, Вие трябва да отидете в клона на банка ОББ и там да попълните Искане за кредит Енергийна ефективност. Подава се заедно с офертата.
  4. Предложението ни трябва да бъде разгледано от комисия, която оценява характеристиките на дограмата и преценява дали отговарят на изискванията за енергийна ефективност. Има ли съвпадение, от банката се свързват с Вас и Вие вече можете да получите Вашата нова дограма.
  5. След извършените монтажни дейности от наша страна Ви се издава протокол за извършен монтаж на дограма. С него, както и с фактурата и касовия бон за покупката на дограмата отивате във Вашата банка и попълвате Искане за получаване на безвъзмездна помощ.
  6. До няколко дни Ви се изплаща сума в размер на -20% от цената, която Вие плащате за Вашата дограма.